Objective s.r.o.

Rating a informácie o Objective s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Objective s.r.o. 7032 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 846119. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 2.3891% spoločností je horších ako Objective s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Objective s.r.o." href="http://objective.sk-rating.com/">
   <img src="http://objective.sk-rating.com/objective.png" width="150" height="25" alt="Rating Objective s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Objective s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia